Styrelsen 2014

Ordf.      Mikael Bernsten   Mikael.bernsten@volvo.com
V. Ordf.      Anders Abrahamsson
Kassör.       Lars-Åke Svensson
Sekr.     Claes Gustafsson
V. Sekr.     Irja Britzelli
Suppl.     Ann Leü
Suppl.     Ingemar Oscarsson
Valber.      Claes Gustafsson
Valber.      Ann Leü
Revisor.     Lennart Olausson

 

Varför sitta och var sur, gå på tur med volvo IFs friluftssektion