Bli medlem

För att bli medlem betalas 100kr/år per person in på
Handelsbanken konto
6239 – 395604508

För denna avgift får du

  • Delta i våra klubbaktiviteter
  • På klubbens turer låna våra fina tält
  • Rabatt på olika friluftsföretag i Göteborg
  • Få kursmaterial vid deltagande i aktiviteter

 

Varför sitta och var sur, gå på tur med volvo IFs friluftssektion