Kategoriarkiv: Okategoriserade

Sommarens paddling 2018

Enligt överenskommelse på årsmötet paddlar vi i år veckan efter midsommar. Vi blev också överens om att paddla i norra Bohuslän.

Så här har jag tänkt mig:

Isättning i Havstenssund ca 7 km norr om Grebbestad måndag den 25 juni på förmiddagen. Avslutning på samma ställe söndag den 1 juli.

Genom att börja och sluta i Havstenssund undviker vi att paddla Tjurpannan på upp och nerväg (ca 4 km öppet vatten). Vi paddlar sedan norr ut med förhoppning om att vädret skall räcka till för att paddla över till Kosteröarna ett eller ett par dygn.

Som vanligt mat och vatten med för hela turen.

På väg in mot Havstenssund passerar du kyrkan som ligger till höger om vägen. Kör ca. 600 meter till och du kommer till en stor grusplan på höger sida. Där träffas vi.

Vi satte i här för fem år sedan och bilarna stod parkerade på grusplanen. Platsen är inte optimal. Det är långgrunt och om vattennivån är för låg så kan det bli omöjligt. Ett tänkbart alternativ kan då vara badplatsen som ligger på västra sidan Havstenssund. Denna är dock inte rekad.

Efter kontakt med ordförande för samhällsföreningen vet jag att vi inte längre får långtidsparkera bilarna på grusplanen men att det längre in mot samhället finns en gratis långtidsparkering.

Det är ca 12-14 mil att köra och om alla startar vid niotiden så träffs vi runt 11.00 på grusplanen.

 

2018 ÅrsMöte 27 feb kl 18:00

Välkomna till DA-huset.

Årsmöte 2018 kl 18 tisdagen 27 februari
Kallelse VIFF Årsmöte 2018 kl 18 tisdagen 27 februari   
Dagordningen Förslag till dagordning vid Friluftssektionens årsmöte
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljust.
3 Godkännande av dagordningen
4 Är årsmötet utlyst stadgenligt ( minst 8 dagar före ….) 5 Godkännande av 2017 års verksamhetsberättelse.
6 Godkännande av 2017 års revisonsrapport
7 Beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2017
8 Val av en ordförande till sektionen på 1 år
9 Val av 1 st. styrelseledarmöter på 2 år
10 Val av 1 st. styrelseledarmöter på 2 år
11 Val av en suppleant på 2 år
12 Val av 2 st. till valberedningen på 1 år
13 Val av en revisor på 1 år
14 Medlemsavgiften
15 Övriga frågor
16 Avslutning av mötetVäl möttStyrelsen  

Mikael