Årsmöte 2015 kl 18 i Dahuset (tisdag 3 mars)

catarinawassFöreläsare
Catarina Wass bestämde sig våren 2011 för att hon ville korsa Grönland på skidor. 2 år senare, våren 2013, så bar det iväg.

Tyvärr blev hon tvungen att bryta halvvägs. Nu berättar hon om hur man förbereder sig inför ett sådant äventyr och hur man får för sig att ens försöka…

Hon kommer också ta med sig lite utrustning, tex sin sovsäck som man håller sig go och varm i även när det är -35 grader i tältet.

som vanligt har vi årsmötet först. följt av fika….

Dagordningen Förslag till dagordning vid Friluftssektionens årsmöte
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljust.
3 Godkännande av dagordningen
4 Är årsmötet utlyst stadgenligt ( minst 8 dagar före ….) 5 Godkännande av 2014 års verksamhetsberättelse.
6 Godkännande av 2014 års revisonsrapport
7 Beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2014
8 Val av en ordförande till sektionen på 1 år
9 Val av 1 st. styrelseledarmöter på 2 år
10 Val av 1 st. styrelseledarmöter på 2 år
11 Val av en suppleant på 2 år
12 Val av 2 st. till valberedningen på 1 år
13 Val av en revisor på 1 år
14 Medlemsavgiften
15 Övriga frågor
16 Avslutning av mötet

Väl mött

Styrelsen