Årsmöte VIFF 20 februari kl 18

Välkommen till Volvo IFs frilufts sektions årsmöte. Som vanligt är vi i DAs lokal långan. För all info kan ni ladda ner filerna (filerna finns under årsberättelse)
Årsmötet
Årsberättelsen Föreläsare i år blir av Aqunitums Maj-Britt Svensson, ämnet är Homeopati

Dagordningen Förslag till dagordning vid Friluftssektionens årsmöte

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljust.
3 Godkännande av dagordningen
4 Är årsmötet utlyst stadgenligt ( minst 8 dagar före ….)
5 Godkännande av 2011 års verksamhetsberättelse.
6 Godkännande av 2011 års revisonsrapport
7 Beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2011
8 Val av en ordförande till sektionen på 1 år
9 Val av 1 st. styrelseledarmöter på 2 år
10 Val av 1 st. styrelseledarmöter på 2 år
11 Val av en suppleant på 2 år
12 Val av 2 st. till valberedningen på 1 år
13 Val av en revisor på 1 år
14 Medlemsavgiften
15 Övriga frågor
16 Avslutning av mötet
Väl mött

Styrelsen