Styrelsen 2014

Ordf.      Mikael Bernsten   Mikael.bernsten@volvo.com
V. Ordf.      Anders Abrahamsson
Kassör.       Lars-Åke Svensson
Sekr.     Claes Gustafsson
V. Sekr.     Irja Britzelli
Suppl.     Ann Leü
Suppl.     Ingemar Oscarsson
Valber.      Claes Gustafsson
Valber.      Ann Leü
Revisor.     Lennart Olausson