Vinterfjäll

När vintern är som vackrast då passar vi på att skida.
Sarek ligger nog varmast (?) om hjärtat även här.